Pēteris Laucis
augusts 24, 2013

Sertificēts plastikas ķirurgs Latvijā, Norvēģijā un Eiropas Savienībā.

Latvijas plastisko ķirurgu asociācijas viceprezidents. IPRAS loceklis.

ISAPS (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) biedrs.

ESPRAS (Europien Society of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery) biedrs.